Resurse

Arhivă

Info

Fondul contemporan al  Arhivei CNDB adună la un loc materiale care documentează spectacolele de dans contemporan și acțiunile recurente produse/co-produse/găzduite de Centrul Național al Dansului București, de la inființarea oficială (2004) până în prezent. Beneficiarii sunt, în principal, profesioniștii în domeniu – coregrafi, dansatori, critici – și cei interesați de studiul artelor performative, de istoria si teoria acestui domeniu – studenți, cercetători, jurnaliști, artiști independenți.

Materialele provin din surse diferite – documentare internă, colaborări cu fotografi/ videografi/ jurnaliști externi, parteneriate interinstituționale – și sunt structurate în 3 fonduri:

• Fondul foto – peste 50.000 de imagini documentare și artistice în format digital
• Fondul video – materiale video în format analog și digital care documenteză peste 500 de spectacole și acțiuni performative
• Fondul media – peste 600 de afișe, flyere, brosuri si alte materiale informative, atât în format tipărit, cât și digital

Documentele sunt inventariate și pot fi consultate  la Arhiva CNDB, din Str. Stere Popescu, Bd. Mărășești 80 -82

Program: marți, miercuri, joi 11-17
Contact: 0758101941
Email: [email protected]

Arhiva Contemporană CNDB – Fond Video

Arhiva Contemporană CNDB – Fond Video


Info

Arhiva CNDB conține un fond istoric de documente  inedite despre istoria dansului contemporan românesc din secolul XX, care recuperează părţi importante din activitatea unor coregrafi, dansatori, colective artistice coregrafice și trasează harta instituţiilor care au produs, găzduit şi promovat spectacolele de dans contemporan.

Materialele din fondul documentar se datorează eforturilor depuse de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti printr-o serie de proiecte de cercetare, de parteneriate cu arhive instituționale sau private, prin căutarea celor mai bune soluții de a arhiva, recontextualiza și reflecta asupra actualizării istoriei dansului contemporan românesc. Arhive private ale unor coregrafi și dansatori precum Stere Popescu, Miriam Răducanu, Ioan Tugearu, Trixy Checais, Lizica Codreanu, Vera Proca-Ciortea, Iris Barbura sau Floria Capsali recartografiază istoria dansului modern din România.

Fondul documentar conține diverse tipologii de documente din perioada 1900 – 2004:

•Fondul de fotografii cu coregrafi, dansatori, spectacole de dans.
•Fondul video – filme de arhivă despre istoria audio-vizuală a dansului românesc.
•Fondul de caiete program, afișe și cronici ale recitalurilor de dans.
•Fondul de acte oficiale și acte privind activitatea artistică: contracte, distribuții, repertorii, corespondență.
•Fondul de scenarii și colecții pedagogice de teoria și practica dansului – cursuri, manuale și programe analitice.

Documentele sunt parțial inventariate și digitalizate și pot fi consultate pe baza unei cereri la sediul Mediatecii și Arhivei CNDB, Bd. Mărășești 80-82.

Program: marți, miercuri, joi 11-17
Contact: 0758101941
Email: [email protected]