fbpx

Știri

12.4.2024

back

Oportunitate de angajare: Maestru lumini

Oportunitate de angajare: Maestru lumini

Căutăm un coleg / o colegă pentru a se alătura echipei noastre, în Departamentul Tehnic, pe postul de Maestru lumini. Suntem în căutarea unei persoane talentate și dedicate care să ne ajute să aducem spectacolele de dans la viață prin iluminat scenic și videografie.

Descrierea postului:

 1. este prezent în cabina de lumini cu 30 de minute înainte de începerea repetiţiei sau spectacolului;
 2. asigură conduita de lumini pentru repetiţii, repetiţii generale şi spectacole şi pentru alte evenimente din cadrul CNDB, conferinţe, dezbateri, întâlniri etc., asigurând totodată redarea în bune condiţii a efectelor de lumini ale spectacolelor;
 3. controleaza, prin manipularea consolei, modul în care a fost realizat planul de lumini, dacă sursele de lumină au fost plasate pe locurile indicate şi consola răspunde la comenzi, pentru a nu avea dificultăţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 4. cunoaşte instalaţia sălii (circuitele electrice care pot fi controlate cu ajutorul comenzii de lumini şi circuitele electrice directe pentru luminile inteligente), astfel încât în orice moment să ştie să o folosească;
 5. menţine relaţia cu autorii-coregrafi, interpreţii şi organizatorii oricărui eveniment care se desfăşoară la CNDB sau în afara sa;
 6. verifică regulat echipamentele de lumini şi accesoriile necesare acestora şi semnalează de îndată şefului ierarhic eventualele probleme legate de funcţionarea lor;
 7. sesizează conducerea instituţiei în legătură cu necesarul de materiale folosite la scenă, în timp util, pentru a fi procurate, și întocmește referate de necesitate în vederea achiziționării produselor respective;
 8. realizează fişe de spectacol (memorie lumini, nr. aparate, semnale de scenă, etc);
 9. întocmeşte riderul tehnic la toate spectacolele produse, coproduse sau din stagiunea curentă;
 10. utilizează aparatura din dotare cu răspundere, conform cărtii tehnice a instalaţiei şi păstrează în bune condiţii aparatura din dotare (comanda de lumini, dimmer, proiectoare, reflectoare, lumini inteligente, cabluri etc.);
 11. controlează buna funcționare generală și în parametrii optimi a aparaturii utilizate;
 12. gestionează patrimoniul constituit din echipamentele profesionale de sunet și lumini și alte echipamente audio-video necesare activității artistice;
 13. păstrează și arhivează schemele de lumini pentru producțiile sau coproducțiile Centrului;
 14. în perioada concediilor, asigură toate componentele cu care lucrează sau chiar le depozitează în locuri amenajate, care nu le periclitează integritatea din punct de vedere al parametrilor tehnici;
 15. în timpul spectacolelor nu are voie să părăsească cabina de lumini decât în cazuri bine justificate şi nu permite accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de lucru;
 16. participă la realizarea raportului anual de activitate privind activitatea compartimentului din care face parte;
 17. răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și le arhivează, respectând prevederile legale în vigoare;
 18. îndeplineşte orice alte atribuţii specifice date în competența sa prin lege sau conferite de către managerul instituţiei care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului, conform prevederilor legale în vigoare.

Cerințe:

 • Nivel bun de cunoaștere a limbii engleze
 • Disponibilitate pentru program de muncă repartizat inegal, seara și în weekend
 • Abilitatea de a se adapta la diferite tipuri de persoane
 • Rigurozitate în îndeplinirea atribuțiilor de muncă
 • Capacitate de analiză și sinteză, inițiativă, creativitate, flexibilitate, punctualitate
 • Experiență anterioară în domeniul iluminatului de scenă și/sau al producției video.
 • Cunoștințe solide despre echipamentele și tehnologiile utilizate în domeniu.
 • Abilități excelente de comunicare și colaborare în echipă.
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și de a gestiona mai multe sarcini simultan.

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra în cadrul unei echipe creative și dinamice.
 • Oportunități de dezvoltare profesională și de creștere în cadrul CNDB.
 • Participarea la producții artistice de înaltă calitate.

Dacă ești pasionat de dans contemporan și de producția artistică și ai cunoștințele și abilitățile necesare pentru a ocupa această poziție, te încurajăm să aplici! Trimite-ne CV-ul tău până pe 20 mai la adresa de email , cu mențiunea „Angajare Maestru lumini”.

Sari la conținut