Legislație

LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 (*actualizată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe

ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 (*actualizată*) privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

HOTĂRÂRE nr. 763 din 21 iulie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 (*actualizată*) privind managementul instituţiilor publice de cultură

HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

ORDONANŢĂ nr. 9 din 23 ianuarie 1996 (*actualizată*) privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

LEGE nr. 284 din 28 decembrie 2010 (*actualizată*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**) (*actualizat*) (Legea nr. 287/2009**)

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**) (*actualizat*) (Legea nr. 134/2010 republicată**)

CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) (LEGEA nr. 286/2009)

CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (*actualizat*) (Legea nr. 227/2015)

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**) (*actualizată*) Codul muncii

LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) privind sistemul unitar de pensii publice

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii

LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în munca

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale

LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

HOTĂRÂRE nr. 488 din 6 septembrie 1997 privind remunerarea colaboratorilor fără drept de autor din instituţiile de cultura şi arta

ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992 (**republicată**) (*actualizată*) privind protecţia consumatorilor

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Sari la conținut