Conferinţa de lansare

  • Conferință și dezbateri

40 min.

Info

Fiecare ONG urmăreşte să îşi îndeplinească cu succes misiunea specifică, însă este necesar să realizăm proiecte şi să desfăşurăm activităţi capabile să respecte în egală măsură cele trei principii ale dezvoltării durabile: echilibrul mediului, echitatea socială şi eficacitatea economică.

Plecând de la această premisă, Asociaţia REPER21, împreună cu ANPCDEFP şi Asociaţia CRIES invită ONG-urile să se implice în proiectul Competențe şi instrumente pentru adoptarea responsabilităţii sociale şi de mediu în cadrul organizaţiilor societăţii civile, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Prin această iniţiativă vom dezvolta o metodă de învăţare comună, vom investiga întreaga paletă de efecte sociale, de mediu şi economice generate de proiectele non-profit, vom crea şi experimenta un set de instrumente concrete de responsabilizare pentru aplicarea principiilor dezvoltării durabile în proiectele ONG-urilor.

Adoptarea activă a responsabilităţii sociale de către ONG-urile româneşti poate avea un dublu efect benefic: pe de o parte, o contribuţie consecventă la propagarea şi punerea în practică a dezvoltării durabile; pe de altă parte, o dinamică de coagulare între organizaţii şi întărirea procesului de consolidare a sectorului non-profit naţional.

O strategie coerentă de responsabilizare ar dinamiza ONG-urile, ne-ar îmbunătăţi imaginea în faţa cetăţenilor, ne-ar facilita accesul la finanţări, ne-ar conduce la identificarea unor bune practici şi la realizarea unor proiecte cu valoare de exemplu pentru mediul de afaceri şi actorii publici şi, nu în ultimul rând, ar oferi sectorului nostru o definiţie pozitivă… 

Suntem non-profit, însă pro-dezvoltarea durabilă!

Cu
Asociaţia REPER21
ANPCDEFP
Asociaţia CRIES

Co-finanțat de
Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3: Acţionăm împreună, Domeniul major de intervenţie 3.3: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă.

Presa

Competențe și instrumente pentru adoptarea responsabilității sociale și de mediu în cadrul organizațiilor societății civile / știri.ong
Link

Sari la conținut