Știri

14.9.2016

back

ERATĂ la ANUNȚUL PUBLIC pentruselecția de proiectecoregrafice I/ 2016

ERATĂ la ANUNȚUL PUBLIC pentruselecția de proiectecoregrafice I/ 2016

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti aduce la cunoștiință celor care sunt interesați să participe la selecția de proiecte coregrafice faptul că în anunțul public inițial s-a strecurat o eroare materială, în sensul în care, conform Normelor metodologice de selecție a programelor și proiectelor coregrafice produse sau co-produse de Centrul Național al Dansului București, avizate prin Ordinul de ministru nr. 2673/17.08.2016, Art 3. ”Selecțiile de programe și proiectele coregrafice produse sau coproduse de Centru sunt adresate profesioniștilor care activează, în domeniul dansului contemporan, persoane fizice sau juridice: coregrafi, dansatori, profesori, teoreticieni, critici, fundații și asociații de profil, alte entităti cu activitate în domeniul dansului contemporan”.

Înconcluzie, selecția de proiecte se adresează PERSOANELOR FIZICE și CELOR JURIDICE.

Totodată, perioada de depunere a proiectelor coregrafice s-a PRELUNGIT,astfel:

Depunerea dosarelor de participare: 19.08 – 26.09.2016, ora 17:00

Selecţia proiectelor: 27-28.09.2016

Comunicarea rezultatelor selecției: 29.09.2016

Depunerea contestațiilor: 30.09-04.10

Soluționarea contestațiilor: 05.10.2016

Celelalte informații din anunțul public rămân valabile.

Comunicarea  rezultatelor finale și începutul perioadei de încheiere a contractelor: 06.10.2016

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare.

Echipa CNDB

Sari la conținut