fbpx

Arhiva CNDB

Arhivă

Info

Fondul contemporan al Arhivei CNDB adună la un loc materiale care documentează spectacolele de dans contemporan și acțiunile recurente produse/co-produse/găzduite de Centrul Național al Dansului București, de la inființarea oficială (2004) până în prezent. Beneficiarii sunt, în principal, profesioniștii în domeniu – coregrafi, dansatori, critici – și cei interesați de studiul artelor performative, de istoria si teoria acestui domeniu – studenți, cercetători, jurnaliști, artiști independenți.

Materialele provin din surse diferite – documentare internă, colaborări cu fotografi/ videografi/ jurnaliști externi, parteneriate interinstituționale – și sunt structurate în 3 fonduri:

• Fondul foto – peste 50.000 de imagini documentare și artistice în format digital
• Fondul video – materiale video în format analog și digital care documenteză peste 500 de spectacole și acțiuni performative
• Fondul media – peste 600 de afișe, flyere, brosuri si alte materiale informative, atât în format tipărit, cât și digital

Documentele sunt inventariate și pot fi consultate  la Arhiva CNDB, din Str. Stere Popescu, Bd. Mărășești 80 -82

Contact: 0758101941
Email:

Reguli de acces pentru utlilizatori:

 1. Categoriile de utilizatori care au acces la resursele arhivei sunt: profesionisti în domeniul artelor performative (coregrafi, dansatori, critici etc.), studenți, masteranzi,  doctoranzi și cadre didactice din instituțiile de învățământ superior și preuniversitar de profil, cercetători și specialiști din diferite domenii ale culturii. Accesul la resursele documentare ale Arhivei CNDB se va permite doar în scopul valorificării în scop cultural, științific și educațional, în limitele și cu responsabilitățile prevăzute de legislația în vigoare.
 2. Resursele documentare din Arhiva CNDB pot fi consultate la Sala Mediatecă din Bdv. Mărășești 80-82, programul de funcționare fiind marți, între 11-13, și joi, intre 13-17.
 3. Accesul la Arhiva CNDB se va face pe baza unei programări prin completarea unei Cereri de Consultare Materiale din Arhiva CNDB (← click aici) pe care o puteți trimite la adresa
 4. În baza solicitării primite, custodele arhivei  va înregistra solicitarea și programa vizita pentru consultarea documentelor din arhivă, în timpul programului de funcționare. Materialele pot fi consultate direct, în format fizic (dacă starea lor permite acest lucru) sau în copie digitală, la Sala Mediatecii.
 5. Documentele solicitate vor fi consultate de către utilizator în prezența custodelui arhivei care are obligația de a asigura condițiile de acces prin punerea la dispoziția utilizatorului a dispozitivelor adecvate pentru consultarea documentelor în copie digitală (laptop, tv, căști etc), respectiv asigurarea măsurilor de protecție pentru consultarea directă a documentelor vechi (mănuși, folie de protecție, mască).
 6. Utilizatorii au obligaţia să folosească, în mod adecvat, resursele documentare și celelalte bunuri ale Mediatecii și Arhivei CNDB, fără a le deteriora.
 7. Fotografierea sau fotoscanarea prin mijloace proprii este interzisă.
 8. Utilizatorii care doresc reproducerea unor documente din Arhivă au obligaţia de a solicita custodelui Mediatecii acest serviciu şi de a achita taxele aferente (← click aici). Utilizarea documentelor se va permie doar în scop stiințific, cultural și educațional, în baza unei Cereri de Utilizare Documente din Arhiva CNDB, cerere care va trebui aprobată de responsabilul arhivei și de managerul instituției. Odată aprobată această cerere, documentele vor fi predate utilizatorului, în copie digitală cu watermarkerul arhivei, după achitarea taxelor aferente, pe baza unui proces verbal de predare-primire care va stipula obligațiile părților.
Arhiva Contemporană CNDB – Fond Video

Arhiva Contemporană CNDB – Fond Video


Info

Arhiva CNDB conține un fond istoric de documente  inedite despre istoria dansului contemporan românesc din secolul XX, care recuperează părţi importante din activitatea unor coregrafi, dansatori, colective artistice coregrafice și trasează harta instituţiilor care au produs, găzduit şi promovat spectacolele de dans contemporan.

Materialele din fondul documentar se datorează eforturilor depuse de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti printr-o serie de proiecte de cercetare, de parteneriate cu arhive instituționale sau private, prin căutarea celor mai bune soluții de a arhiva, recontextualiza și reflecta asupra actualizării istoriei dansului contemporan românesc. Arhive private ale unor coregrafi și dansatori precum Stere Popescu, Miriam Răducanu, Ioan Tugearu, Trixy Checais, Lizica Codreanu, Vera Proca-Ciortea, Iris Barbura sau Floria Capsali recartografiază istoria dansului modern din România.

Fondul documentar conține diverse tipologii de documente din perioada 1900 – 2004:

•Fondul de fotografii cu coregrafi, dansatori, spectacole de dans.
•Fondul video – filme de arhivă despre istoria audio-vizuală a dansului românesc.
•Fondul de caiete program, afișe și cronici ale recitalurilor de dans.
•Fondul de acte oficiale și acte privind activitatea artistică: contracte, distribuții, repertorii, corespondență.
•Fondul de scenarii și colecții pedagogice de teoria și practica dansului – cursuri, manuale și programe analitice.

Contact: 0758101941
Email:

Reguli de acces pentru utlilizatori:

 1. Categoriile de utilizatori care au acces la resursele arhivei sunt: profesionisti în domeniul artelor performative (coregrafi, dansatori, critici etc.), studenți, masteranzi,  doctoranzi și cadre didactice din instituțiile de învățământ superior și preuniversitar de profil, cercetători și specialiști din diferite domenii ale culturii. Accesul la resursele documentare ale Arhivei CNDB se va permite doar în scopul valorificării în scop cultural, științific și educațional, în limitele și cu responsabilitățile prevăzute de legislația în vigoare.
 2. Resursele documentare din Arhiva CNDB pot fi consultate la Sala Mediatecă din Bdv. Mărășești 80-82, programul de funcționare fiind marți, între 11-13, și joi, intre 13-17.
 3. Accesul la Arhiva CNDB se va face pe baza unei programări prin completarea unei cereri de Consultare Materiale din Arhiva CNDB (← click aici) pe care o puteți trimite la adresa
 4. În baza solicitării primite, custodele arhivei  va înregistra solicitarea și programa vizita pentru consultarea documentelor din arhivă, în timpul programului de funcționare. Materialele pot fi consultate direct, în format fizic (dacă starea lor permite acest lucru) sau în copie digitală, la Sala Mediatecii.
 5. Documentele solicitate vor fi consultate de către utilizator în prezența custodelui arhivei care are obligația de a asigura condițiile de acces prin punerea la dispoziția utilizatorului a dispozitivelor adecvate pentru consultarea documentelor în copie digitală (laptop, tv, căști etc), respectiv asigurarea măsurilor de protecție pentru consultarea directă a documentelor vechi (mănuși, folie de protecție, mască).
 6. Utilizatorii au obligaţia să folosească, în mod adecvat, resursele documentare și celelalte bunuri ale Mediatecii și Arhivei CNDB, fără a le deteriora.
 7. Fotografierea sau fotoscanarea prin mijloace proprii este interzisă.
 8. Utilizatorii care doresc reproducerea unor documente din Arhivă au obligaţia de a solicita custodelui Mediatecii acest serviciu şi de a achita taxele aferente (← click aici). Utilizarea documentelor se va permie doar în scop stiințific, cultural și educațional, în baza unei Cereri de Utilizare Documente din Arhiva CNDB, cerere care va trebui aprobată de responsabilul arhivei și de managerul instituției. Odată aprobată această cerere, documentele vor fi predate utilizatorului, în copie digitală cu watermarkerul arhivei, după achitarea taxelor aferente, pe baza unui proces verbal de predare-primire care va stipula obligațiile părților.

Sari la conținut