fbpx

Știri

06.4.2015

back

Apel participare rezidenţe de producţie în domeniul dansului contemporan

A treia ediție a rezidențelor RAP – rezidente, ateliere, public, desfăsurată pe parcursul a cinci luni, din iunie – noiembrie 2015, este o capitalizare a rezultatelor edițiilor anterioare și răspunde nevoilor de formare profesională identificate de creatori și producători în procesul de realizare a spectacolelor. Programul pune accent pe dobândirea și exersarea deprinderilor de producție, pe cultivarea unei culturi a managementului de proiect și a unei atitudini de „do-er”, atât de necesare în contextul socio-economic contemporan, asigurând un cadru de pregătire teoretic și practic pentru dobândirea de compentențe dedicate în special producției de spectacole, cunoștinte care nu se regăsesc în curricula din învățământul preuniversitar și/sau universitar.
Cursurile teoretice vor fi completate de stagii de practică desfășurate atât în instituții de stat, cu sisteme de producție stereotipizate, cât și în organizații culturale independente, în care procesul de producție nu beneficiază de standardizare operațională, fiind supuse intervențiilor aleatorii ale finanțărilor sporadice.

Programul de formare se structurează astfel:

– iunie și iulie 2015: Modul teoretic organizat la București, care cuprinde cursuri de management de proiect, metodologia producției de spectacol de dans contemporan, introducere în antreprenoriat și economia culturii, modalități de promovare și marketing ale produsului cultural.

– iulie – august – septembrie : Stagiu de formare în instituții și organizații culturale partenere care produc specatcole coregrafice.

– Septembrie, octombrie, noiembrie: Stagiu de practică la unul din spectacolele coregrafice aflate în producție la CNDB sau în instituțiile partenere.

Programul RAP – rezidențe, ateliere, public este gratuit și poate admite maxim 10 participanți la toate etapele proiectului.
Pentru 3 (trei) dintre participanți CNDB va acoperi un onorariu de 2000 lei brut pentru toată perioada de participare la program, precum și costurile de cazare și transport necesare.
Selecția dosarelor va fi realizată de o comisie formată din mentorii de program și profesorii invitați în program pe baza scrisorii de motivație și a rezultatelor primei etape a programului.

Dosarul de candidatură va conține:
 CV, in format Europass;
 scrisoare de motivație cu informații detaliate asupra modului în care programul de formare poate susține producția unei idei de proiect coregrafic propus și impactul asupra activităților ulterioare ale participantului (maxim 2 pagini);

Termenul de depunere a dosarelor de participare la programul de formare este 22 iunie 2015, ora 15:00, pe adresa , cu specificația „Aplicatie rezidențe producție 2015”

Sari la conținut